loading...

الیت کیک بوکسینگ استان البرز ---- کیک بوکسینگ

این وبلاگ در خصوص مباحث ورزشی و علوم مرتبط با آن از جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی ورزشی می باشد.

بازدید : 398
پنجشنبه 7 خرداد 1399 زمان : 1:23

عنوان

مقرون به صرفه بودن طرح‌های ارجاع به ورزش

چکیده

طرح ارجاع به ورزش (ERS) با هدف شناسایی بزرگسالان غیرفعال در مراقبت‌های اولیه انجام می‌شود. متخصص مراقبت‌های اولیه بیمار را به یک سرویس شخص ثالث ارجاع می‌دهد که این سرویس مسئولیت تجویز و نظارت بر برنامه ورزشی متناسب با نیاز بیمار را بر عهده دارد. در این مقاله به بررسی مقرون به صرفه بودن برنامه ارجاع به ورزش در ارتقاء فعالیتهای بدنی در مقایسه با مراقبتهای معمول می‌پردازیم.

مواد و روش‌ها

یک مدل تحلیلی تصمیم برای برآورد مقرون به صرفه بودن برنامه ارجاع به ورزش از منظر خدمات بهداشت ملی (NHS) در انگلستان تهیه شده است. هزینه‌ها و پیامدهای برنامه ارجاع به ورزش در طول عمر بیمار مدل شد. داده‌ها از بررسی منظم ادبیات در مورد بالینی و مقرون به صرفه بودن برنامه ارجاع به ورزش و ورودی‌های پارامتر در چارچوب مدل سازی بدست آمده است. نتایج به عنوان هزینه‌های افزایشی تنظیم کیفیت زندگی در سال(QALY) بیان شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت قطعی و احتمالی تأثیر متغیر فرضیه‌های هزینه و اثر بخشی برنامه ارجاع به ورزش را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیلهای زیر گروهی ، مقرون به صرفه بودن برنامه ارجاع به ورزش را در افراد کم تحرک با یک شرایط اساسی مورد بررسی قرار داده است.

یافته‌ها

در مقایسه با مراقبت‌های معمول ، میانگین هزینه‌های افزایشی طول عمر برای هر بیمار جهت برنامه ارجاع به ورزش 169 پوند و میانگین افزایشی هر واحد تنظیم کیفیت زندگی در سال 0.008 بودکه با محاسبه یک نسبت افزایش نرخ هزینه-اثربخشی برای برنامه ارجاع به ورزش به ازای هر یک واحد تنظیم کیفیت زندگی در سال 20،876 پوند بصورت میانگین در افراد کم تحرک وضعیت پزشکی تشخیص داده شده که 51٪ احتمال دارد که برنامه ارجاع به ورزش با 20،000 پوند درهر تنظیم کیفیت زندگی در سال و 88٪ احتمال اینکه برنامه ارجاع به ورزش با 30،000 پوند در هر تنظیم کیفیت زندگی در سال مقرون به صرفه هست ، باشد. در تجزیه و تحلیل‌های زیر گروه ، هزینه برای تنظیم کیفیت زندگی در سال برای برنامه ارجاع به ورزش در افراد چاق کم تحرک 14.618 پوند بود ، و درافراد کم تحرک با فشارخون( 12.834 پوند) و افراد کم تحرک با افسردگی ( 8.414 پوند) هزینه برای تنظیم کیفیت زندگی در سال تخمین زده شده بود.

نتیجه گیری

طرح‌های ارجاع به ورزش با افزایش متوسط ​​هزینه‌ها و مزایای آن همراه است. با این حال ، مقرون به صرفه بودن طرح‌های ارجاع به ورزش نسبت به تغییرات جزئی در اثربخشی و هزینه طرح‌های ارجاع به ورزش بسیار حساس است و عمدتاً به دلیل محدودیت در شواهد اثربخشی بالینی ، در معرض عدم قطعیت است. بنابراین ، تحقیقات بیشتر در مورد تأثیر بالینی ERS به شدت توصیه می‌شود. ( انتظار می‌رود گنجاندن شرایط دیگر ، مانند بیماری اسکلتی عضلانی و سلامت روان ، مقرون به صرفه تر بودن ERS را بهبود بخشد.)

کلمات کلیدی

هزینه‌های ورزشی- سلامت – طرح ارجاع به ورزش-فعالیت بدنی-تنظیم کیفیت زندگی- خدمات بهداشت ملی در انگلستان- ERS- QALY- NHS

نکات قابل توجه متن مقاله

1-فعالیت بدنی کم یک مسئله مهم بهداشت عمومی‌در انگلستان است زیرا با افزایش خطر ابتلا به بیش از 20 وضعیت بهداشتی از جمله بیماری کرونوری قلب (CHD) ، سرطان ، دیابت و سکته مغزی همراه است و در کشورهای با درآمد بالا ده علت اصلی مرگ در بین برترین‌ها رتبه بندی می‌شود.

2- در انگلیس تخمین زده می‌شود که عدم فعالیت بدنی سالانه حدود 8.3 میلیارد پوند برای اقتصاد هزینه دارد ، از این میزان بین 1 تا 1.8 میلیارد پوند با درمان بیماریهای مرتبط با عدم تحرک جسمی‌همراه است. علیرغم تأثیرات منفی عدم تحرک بدنی ، تنها 39٪ از مردان و 29٪ از زنان در انگلیس گزارش دادند که سطح توصیه شده برای فعالیت "از نظر جسمی" را مد نظر قرار می‌دهند ولی داده‌های آماری و عملی بدست آمده از ابزار شنجش، فقط 6٪ از مردان و 4٪ از خانم‌ها میزان توصیه شده را رعایت کرده اند (حالت فعال مطابق با ادبیات اثربخشی و فعالیت بدنی برای راهنمایی سلامت تعریف شده است یعنی انجام حداقل 90-150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط ​​در هفته.جمله نهایی که داخل پرانتز ذکر شده است چهارچوب نظری این تحقیق است.)

3- طی یک دهه گذشته ، برنامه‌های ارجاع ورزش (ERS) به یکی از متداول ترین مداخلات مورد استفاده در ارتقاء فعالیت‌های بدنی در مراقبت‌های اولیه تبدیل شده است .

4- این مدل گروهی از افراد را در سنین 40 تا 60 سال در نظر می‌گیرد که در حالت کم تحرک حضور دارند. سن جمعیت به عنوان منعکس کننده شواهد در مورد اثربخشی ERS انتخاب شد.

5- قضاوت در مورد مقرون به صرفه بودن ERS ، از لحاظ تصمیم گیری ، به حداکثر مقدار تصمیم گیرندگان که مایل هستند برای به دست آوردن یک واحد اضافی از اثربخشی ( در این مورد ،تنظیم کیفیت زندگی در سال) وابسته باشند ، بستگی دارد. این قضاوت را می‌توان از طریق ارائه یک منحنی پذیرش مقرون به صرفه بودن ، مشاهده کرد. وقتی آستانه 30،000 پوند در هر تنظیم کیفیت زندگی در سال در نظر گرفته شود ، این افزایش به 0.879 می‌رسد.

6- هزینه برای تنظیم کیفیت زندگی در سال از طرح ارجاع به ورزش در مقایسه با مراقبت‌های معمول که بین 8،414 و 14.618 پوند است ، می‌تواند در 20،000 پوند در آستانه تنظیم کیفیت زندگی در سال مقرون به صرفه در نظر گرفته شود.

7-این مطالعه به بررسی مقرون به صرفه بودن ERS در ارتقاء فعالیتهای بدنی در مقایسه با مراقبتهای معمول در یک مرکز مراقبتهای اولیه می‌پردازد. با استفاده از یک چارچوب تجزیه و تحلیل ابزار هزینه ، این مطالعه از تحقیقات قبلی به عنوان نقطه عزیمت استفاده می‌کند و از این طریق با استفاده از سنتز شواهد و از طریق تجزیه و تحلیل بیشتر مقرون به صرفه بودن طرح‌های ارجاع به ورزش در افراد با شرایط پیش موجود ، پایه گذاری می‌شود.

8- منبع : Springer

توضیحی پیرامون «ازدحام نمازگزاران» در مراسم عید فطر زاهدان
بازدید : 244
پنجشنبه 7 خرداد 1399 زمان : 1:23

با سلام و احترام

بنا به دستور ریاست محترم سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ - گرند مستر اردشیر داوطلب مبنی بر ارایه تعداد هنرجویان در سطح کشور بر اساس تعداد ثبت نام بیمه ورزشی هنرجویان هر استان به انجمن ورزش‌های رزمی ، از مسیر ذیل ثبت نام بیمه ورزشی را انجام داده و یک تصویر از بیمه ورزشی کلیه ورزشکاران پس از بیمه شدن بنام الیت کیک بوکسینگ برای گرند مستر اردشیر داوطلب ارسال بفرمایید.

توضیحات:

1- کلیه عزیزان مربی هماهنگ نمایند تا پایان شش ماه اول سال99 بیمه ورزشی خود (مربی) و هنرجویان خود را با مشخصات الیت کیک بوکسینگ بروز رسانی نمایند.

2-برای تکمیل ثبت نام در سامانه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی پیرو فرم نمونه 2 اقدام نمایید.

فرم 1 : جهت ورود به سامانه

صفحه ورود

فرم 2 : مسیر تکمیل مشخصات فردی ( نمونه فرم 2 )

صفحه ثبت مشخصات

---

توجه :

در ثبت نام بیمه‌های ورزشی جدید حتما از مسیر اعلام شده استفاده نمایید.

*** فدراسیون: انجمن ورزش‌های رزمی

*** رشته : الیت کیک بوکسینگ

*** استان: استان محل تمرین الیت کیک بوکسینگ

*** شهر/شهرستان محل تمرین الیت کیک بوکسینگ

*** باشگاه محل تمرین الیت کیک بوکسینگ

با احترام - شیرزاد سلوشی نماینده استان البرز و عضو کمیته فنی الیت کیک بوکسینگ کشور

ترجمه مقاله 4 ***مقرون به صرفه بودن طرح های ارجاع به ورزش ***
بازدید : 102
سه شنبه 8 ارديبهشت 1399 زمان : 23:23

عنوان مقاله

بررسی کیفی نقش مربیان ورزشی در طراحی و ارائه مداخله پیچیده ورزشی در جامعه برای افزایش فعالیت بدنی و بهبود سلامت

چکیده

زمینه

ورزش جامعه به طور بالقوه می‌تواند به افزایش سطح فعالیت بدنی و بهبود سلامت عمومی‌کمک کند.
مربیان ورزشی نقش مهمی‌در طراحی و اجرای ورزش جامعه برای سلامتی دارند.

برای تجهیز نیروی کار ورزشی جامعه به دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی و تحویل ورزش و توانمندسازی شرکت کنندگان غیرفعال برای شرکت در این پژوهش ، یک بسته آموزشی درمورد بهداشت عمومی‌و جذب افراد غیرفعال ورزش جامعه به مربیان ورزشی تحویل داده شد. ما نظرات شرکت کنندگان مربی ورزش در مورد تمرین و نقش آنها در طراحی و ارائه مداخله پیچیده ورزشی جامعه را برای افزایش فعالیت بدنی و بهبود سلامت بررسی کردیم.

روش‌ها
مصاحبه نیمه ساختار یافته با مربیان ورزشی تمام وقت (15 نفر) و مدیران و همکاران ورزش جامعه (15 نفر) با تخصص در مربیگری ورزشی انجام شد.

مصاحبه‌ها توسط یک مصاحبه کننده ماهر با درک عمیق از آموزش‌های ورزشی جامعه و مربیان ورزشی انجام شد ، کلمات متن را رونویسی و با استفاده از تحلیل موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های تحقیق

مصاحبه شوندگان بین 6 ماه تا 25 سال در بخش ورزش جامعه همکاری داشته و مشغول بودند. مصاحبه‌ها بین 18 تا 50 دقیقه به طول انجامید و میانگین طول مصاحبه 26 دقیقه بود.

سه مضمون اصلی از داده‌های مصاحبه‌ها مشخص شد که نشان دهنده اهمیت و نقش مربی ورزش در طراحی و تحویل ورزش جامعه برای فعالیت‌های بدنی و پیامدهای سلامتی و در توانمندسازی شرکت کنندگان برای شرکت در این موارد است

1- آموزش مربیان ورزشی در درک سلامت عمومی

2- مشارکت عمومی‌در ورزش جامعه برای سلامتی

3- ایجاد همکاری بین ورزش جامعه و بخش‌های بهداشت عمومی


نتیجه گیری
آموزش مربیان ورزشی برای ایجاد درک در مورد سلامت عمومی‌و مهارت‌های لازم در هدف گیری ، استخدام و حفظ افراد غیرفعال در ورزش‌های جامعه ضروری است. مشارکت عمومی‌در طراحی ورزش جامعه در توانمندسازی افراد غیرفعال برای مشارکت چشمگیر است. انجام فعالیتهای تبادل دانش بین ورزش جامعه و بخش بهداشت عمومی‌نیز در تضمین ورزش و تمرین می‌تواند فعالیت بدنی را بهبودبخشد و سلامت عمومی‌را افزایش دهد.
کلید واژه‌ها:
مربیان ورزشی ، ورزش جامعه ، مداخلات پیچیده جامعه ، بهداشت عمومی‌، فعالیت بدنی

---------------------------------

نکات قابل توجه متن مقاله

1-مربیان ورزشی نقش مهمی‌در تغییر هنجارهای اجتماعی پیرامون ورزش از طریق تعامل فردی و اجتماع و توانمندسازی یا توانمندسازی شرکت کنندگان برای شرکت در فعالیتهای بدنی ایفا می‌کنند. نظریه توانمندسازی ( پروژه/نظریه کاندید سلامت و ورزش (HASE) ) یک روش تئوری مفید برای درک پیچیدگی‌های افزایش سطح فعالیت بدنی از طریق ورزش جامعه فراهم می‌کند.

2-مربیان ورزشی نمایانگر دارایی‌های جامعه در توسعه ورزش برای برنامه‌های بهداشتی برای بزرگسالان غیرفعال هستند که ممکن است بیش از آنکه علاقه مند به شرکت در ورزش باشند مشتاق تر باشند.

3-دانش و پیشرفت مهارت در نیروی کار مربیان ورزشی برای تجهیز آن به طراحی ، ارائه و ارزیابی فرصت‌های ورزشی جامعه برای نتایج بهداشت عمومی‌ضروری است.

4-مربیان ورزشی ذینفعان اصلی این پروژه بودند که از رویکرد مشارکتی برای مشارکت ذینفعان استفاده می‌کردند و آنها را در توسعه ایده‌های اولیه پروژه قبل از برنامه تأمین بودجه ، و در بحث‌های سازنده در موارد آموزش‌های مربوطه و محتوا و برنامه ریزی آموزش درگیرمی‌کردند.( طراحی و تحویل مداخله این پروژه با اعضاء شرکت کنندگان جامعه محلی، محققان ورزشی ، بهداشت عمومی‌و مربیان ورزشی در دانشگاه برونل لندن)

5- روش انجام پروژه / نظریه کاندید سلامت و ورزش

فاز اول: آموزش مربیان ورزشی در درک بهداشت عمومی‌با تبیین نیاز مربیان ورزشی برای مشارکت در آموزش برای توسعه درک آنها از سلامت عمومی‌و توانایی آنها برای رسیدن به نتایج بهداشتی

فاز دوم: شرکت در جایزه انجمن عالی بهداشت عمومی‌(RSPH) سطح دو در درک بهبود سلامت برای مربیان ورزشی از طریق اجرای کارگاه‌های آموزشی

فاز سوم : درگیری عمومی‌در ورزش جامعه برای سلامتی از طریق تعاملات بین مربیان ورزشی ، مشارکت کنندگان باقوه و سایر همکاران اعضاء پروژه و جامعه محلی.

فاز چهارم: ایجاد همکاری بین ورزش جامعه و بهداشت عمومی‌جهت تبیین جنبه‌های تبادل دانش و مشارکت برای تعیین مسیرهای جذب و ترویج ورزش برای سلامتی از طریق تدوین ، اجرا و ارزشیابی سیاستگذاری‌های بعدی .

در ادامه فازها :

* نقش رسمی‌تر مربیان ورزشی در جذب و حمایت از افراد غیرفعال برای فعال شدن از طریق ورزش در جامعه مشخص شد.

* شناخت واقعیت پیچیده در طراحی و ارائه ورزش برای افراد غیرفعال و برخوردی خلاقانه تر برای مربیگری.

6-پیشنهاد نوسنده مقاله

به همان اندازه مهم است که یافته‌های چنین تحقیقی به روش‌های مفید و قابل استفاده و به اشکال متنوع در اختیار ذینفعان و گروه‌های کاربری مختلف قرار گیرد تا بتوانند از این شواهد در سیاستگذاری و کار خود استفاده کنند.

7- نتیجه گیری نهایی/ در اینجا بیشتر سلامت بدنی مد نظر است

مداخلات پیچیده ورزشی جامعه این امکان را دارند که افراد غیرفعال را درگیر کنند تا فعالیت بدنی را برای سلامتی افزایش دهند.

این مطالعه نشان داده است که مربیان ورزشی می‌توانند با یک آموزش درست ، دانش و درک خود را در مورد بهداشت عمومی‌و مهارتهایشان در هدفگیری ، استخدام و حفظ افراد غیرفعال در ورزش‌های جمعی توسعه دهند و به کار گیرند. این یافته‌ها بر اهمیت مشارکت عمومی‌در حمایت از مشارکت افراد غیرفعال در ورزش جامعه تأکید می‌کنند.

علاوه بر این ، این مطالعه نشان داده است که از طریق تبادل دانش بین ورزش جامعه و بخش‌های بهداشت عمومی‌، امکان تمهیدات همکاری متقابل برای توسعه وجود دارد که می‌تواند مربیان ورزشی را با دانش و مهارت‌های لازم برای طراحی و اجرای ورزش در جامعه و توسعه بالقوه جمعیت مجهز کند. مداخلات سطح برای افزایش فعالیت بدنی ، افزایش تحرک و بهبود سلامت عمومی.

8-بدلیل حجم بالای اطلاعات در مقاله فقط از بخش‌های مهم که هم در افزایش دانش خوانندگان این مقاله و هم در روش چگونگی و اجرای موضوع درجامعه پرداختیم.

9- منبع/ SPRINGER

قبل از ازدواج ❤️ آموزش های لازم را ببینید
بازدید : 125
سه شنبه 8 ارديبهشت 1399 زمان : 23:23

عنوان مقاله

فراتر از ورزش و فعالیت بدن : مفهوم حرکت در ارتقاء سلامت

خلاصه توضیحات ( چکیده ، کلمات کلیدی ، مفهوم متغییرهای و توضیحات مرتبط با آنها)

ادبیات بهداشت عمومی‌مملو از شواهد در مورد اثرات مختلف سلامتی ورزش و فعالیت بدنی است. با این حال ، مفاهیم ورزش و تمرین و همچنین مفهومی‌که اخیراً پیدایش سلامت جسمی‌را تقویت کرده است ، در یک چارچوب بهداشت عمومی‌سنتی مورد نقص واقع شده اند. به همین ترتیب ، آنها در یک زمینه ارتقاء سلامت از کاربرد محدودی برخوردار هستند. بر این اساس ، تحقیقات زیادی در مورد چگونگی ارتباط ورزش یا فعالیت بدنی با سیاست‌های عمومی‌سالم و محیط‌های حمایتی انجام نشده است. مطالعات زیادی در مورد چگونگی فعالیت ورزش و فعالیت بدنی در توانمندسازی ، سرمایه اجتماعی ، توسعه جامعه و غیره وجود ندارد .

در عوض ، تمرکز دقیق پزشکی زیستی از مفاهیم سنتی ورزش و فعالیتهای بدنی باعث می‌شود تا تحقیقات در مورد فرآیندهای پزشکی و نتایج پزشکی زیستی متمرکز شود : مفهوم ورزش و تمرین که تا دهه 1990 بر تحقیقات و توصیه‌های بهداشت عمومی‌حاکم بود ، بیشتر روی فرایندهای آموزش و سازگاری فیزیولوژیک متمرکز بود. به عنوان مثال ، دوره‌های 15 تا 60 دقیقه ورزش با 60% تا 90% حداکثر ضربان قلب در 5-3 روز در هفته توسط کالج پزشکی ورزشی آمریکا برای بهبود وضعیت و سلامت (از نظر جسمی) توصیه شده بود.

مفهوم افزایش سلامت با فعالیتهای بدنی (HEPA) که از اواسط دهه 1990 در سلامت عمومی‌حاکم است ، زمینه فرایندهای مورد نظر را گسترش داد. به طور خاص ، زمینه‌های کار و حمل و نقل به بافت سنتی فعالیت‌های اوقات فراغت (ورزش) اضافه شده است. بر این اساس ، توصیه‌های بهداشت عمومی‌به سمت 30 دقیقه در مجموع تقریباً از همه نوع فعالیت‌های بدنی متوسط ، ترجیحا در تمام روزهای هفته تغییر یافته است. با این وجود ، افزایش سلامت با فعالیتهای بدنی، علاقه عمومی‌به بهداشت عمومی‌را در فرآیندهای سازگاری فیزیولوژیکی حفظ کرد: یعنی "شمارش کالری" مطرح گردید ( اندازه گیری مصرف کالری ، به یک موضوع اصلی تحقیق و مداخله تبدیل شد.)

با توجه به اهمیت روزافزون مسائل مربوط به ورزش و فعالیت بدنی در بحث بین المللی بهداشت عمومی‌از یک سو و پیوند حاشیه‌‌‌ای بین ورزش سنتی یا مفاهیم فعالیت بدنی و حوزه‌های اصلی ارتقاء سلامت از سوی دیگر ، به مفهوم جدیدی نیاز است که ممکن است قادر به پر کردن این شکاف باشد. این مفهوم باید از الگوی جدید بهداشت عمومی‌پیروی کند تا فرآیندها و نتایج مرتبط با آن را در چارچوب ارتقاء سلامت تعریف کند. این مفهوم را "حرکت" می‌نامیم .

مفاهیم حرکت

1 - جنبش/حرکت یک مقوله اساسی بنیادی آموزشی است که ازنزدیک با رشد و پیشرفت فردی و استقلال ارتباط دارد: از اولین مراحل زندگی ما ، جایی که یاد می‌گیریم در محیط زیست برای تعامل کاوش کنیم ، تا پیرترین سنی که شکنندگی ممکن است ظرفیتهای بدنی را محدود کند ، پتانسیل ما برای کنترل عوامل تعیین کننده زندگی ما بسیار به توانایی ما در حرکت تکیه دارد. در این زمینه ، جنبش " e. گرم " ( بحث کالری) می‌تواند عملکرد شناختی و ظرفیت یادگیری و همچنین عزت نفس و خودکارآمدی را افزایش دهد.

2 - جنبش/حرکت یک مقوله اساسی اجتماعی است. ما باید "خودمان حرکت کنیم" - از نظر جسمی‌و گاهی اوقات نیز به شکلی ذهنی برای جمع شدن با دیگران. زمینه حرکت فرصت‌های مشخصی را برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند: ممکن است شخصی با پیوستن به طور مرتب برای پیاده روی ، با همسایگان خود دوستی بهتر پیدا کند و یا افرادی که در درجه اول برای ورزش در یک کلوپ ورزشی جمع شده اند ، ممکن است روابط اجتماعی نزدیک تری ایجاد کرده و حمایت اجتماعی را تجربه کنند.

3- جنبش/حرکت یک مقوله اساسی سیاست است. اصطلاح "جنبش اجتماعی" به طور مستقیم به پتانسیل حرکت برای تعامل جامعه اشاره دارد. بنابراین از تلاشهای سیاسی برای یک محیط سالم حمایت می‌کند. در این میان ، برنامه ریزی شهری شناسایی شده است و خواستار طرح‌های جامعه‌‌‌ای هستند که برای حرکت جذاب هستند.

4- جنبش/حرکت یک مقوله بنیادی محیطی است. نه تنها پیش شرط مقابله با یا تغییر محیط همانطور که در بالا در زمینه آموزش ذکر شد. زمینه حرکت نیز ممکن است شرایط محیطی بهتری را برای زندگی سالم ایجاد کند. به عنوان مثال ، مطالعات روابط بین ایمنی محله و فعالیت بدنی را نشان داده است. همسایه‌هایی که میزان جرم آنها بالاتر است ، سایر ساکنین را مانع از پیاده روی برای حمل و نقل ( انجام کارهای روزمره) می‌کنند ، محله‌هایی که کار/فعالیت روزمره ساکنان ازطریق قدم زدن یا پیاده روی انجام می‌شود دارای نرخ جرم و جنایت کمتری هستند.

برای نتیجه گیری ، تغییر پارادایم از سلامت عمومی‌سنتی به سلامت عمومی‌جدید که ارتباط نزدیکی با توسعه مفهوم ارتقاء سلامت در اواخرقرن بیستم داشت ، هنوز در حوزه روزافزون مهم ورزش و فعالیتهای بدنی اجرا نشده است.

در اینجا ، مفاهیم و تحقیقات هنوز بر تمرکز باریک پزشکی زیستی حاکم هستند. یک مفهوم جدید ، مفهوم حرکت ، می‌تواند به غلبه بر عدم شناخت مفاهیم قبلی با توجه به زمینه ارتقاء سلامت خاص کمک کند. به طور خاص ، جنبش به عنوان یک مفهوم اساسی آموزشی ، اجتماعی ، سیاسی و زیست محیطی تعریف می‌شود.( پیشنهاد نویسنده مقاله برای تحقیقات آینده) و از این رو می‌توان به مداخلات و تحقیقات بیشتر در این زمینه در زمینه‌های اصلی ارتقاء سلامت کمک کرد.

------------------------------------------------------------

توضیحات/پاورقی

در آلمانی ، سه مفهوم مختلف برای حرکت به کار می‌رود:

1-: "Bewegung" ممکن است شامل تمام مفاهیم مربوط به مفهوم حرکت باشد،

2- در مقابل ، اصطلاح آلمانی "ورزش" به طور خاص به "ورزش" و "تمرین" انگلیسی اشاره دارد،

3- در حالی که اصطلاح آلمانی "Körperliche Aktivität" با تمرکز محدود "حرکت بدنی" که توصیف مفهوم "فعالیت بدنی" است ، کاملاً متناسب است. "

4- منبع/ SPRINGER

ترجمه مقاله*9* نقش مربیان ورزشی درطراحی مداخلات ورزشی جامعه برای افزایش فعالیت بدنی و بهبود سلامت
بازدید : 159
يکشنبه 10 اسفند 1398 زمان : 15:46

باسلام و احترام

بنا به نظرات اعلامی‌دوستان در همین سایت و اعلام حضوری ، مقرر گردید مقلات بروز ترجمه شده مرتبط با موضوع ورزش،زندگی و خانواده در سایت قرار داده شود .

( توضیحات این مطلب قبلا در این سایت قرار داده شده است.)

با تشکر ... شیرزادسلوشی

به من دروغ نگو!
بازدید : 59
دوشنبه 4 اسفند 1398 زمان : 17:37

باسلام خدمت همه عزیزان

پیرو مذاکرات انجام شده اساتید و مربیان الیت کیک بوکسینگ استان البرز با مدیریت باشگاه رائین جناب استاد حسین پور یک سانس در روزهای زوج از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰ برای کلیه هنرجویان سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ از روز شنبه به تاریخ ۹۸.۱۲.۰۳ راه اندازی گردید . شماره هماهنگی: ۰۹۳۳۶۳۶۸۵۳۹

کلیه کلاس‌های الیت کیک بوکسینگ در استان البرز از سنین پایه (۴سال به بالا) هنرجو می‌پذیرد. شرح فعالیتها بنا به انتخاب شماست( آماده سازی مبارزات رینگی یا انواع بازی‌های ورزشی و ذهنی و اجتماعی برای آمادگی جسمانی عمومی‌بدن . انتخاب با شماست در کلیه سنین )

مدت زمان: 13 ثانیه

مدت زمان: 26 ثانیه

مدت زمان: 49 ثانیه

با تشکر ... شیرزادسلوشی نماینده الیت کیک بوکسینگ استان البرز

ماسک فیلتر دار نزنین
بازدید : 105
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 23:25

باسلام خدمت همه عزیزان.

بنا به مذاکرات انجام شده اساتید و مربیان الیت کیک بوکسینگ استان البرز با مدیریت باشگاه اهری جناب استاد حسین پور یک سانس در روزهای زوج از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰ برای کلیه هنرجویان سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ از روز شنبه به تاریخ ۹۸.۱۲.۰۳ راه اندازی می‌شود .

توضیحات و تصاویر و ... بیشتر پس از افتتاحیه در سایت قرار داده می‌شود.

با تشکر ... شیرزادسلوشی نماینده الیت کیک بوکسینگ استان البرز

برگزاری مسابقه فرهنگی ملی «12 تا 12» با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب
بازدید : 88
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 23:25

باسلام خدمت همه عزیزان.

دکترین مجموعه کیک بوکسینگ؟؟؟!!!

دکترین الیت کیک بوکسینگ؟؟؟!!!

کلمه‌‌‌ای که باتفاق دوستان و تیم الیت کیک بوکسینگ استان البرز در فرایند این رشته ورزش رزمی‌استان البرز مطرح می‌شود برگرفته از تجارب و مطالعات ورزشی از منظر علوم تمرینی،آسیب شناسی، استعدادیابی و سایر کتب و دستاوردهای رشته‌های ورزشی اینجانب و همکاران مربی مان در این رشته در استان البرز می‌باشد که انشااله به امید خدا و همکاری سایر استانهای کشور عزیزمان و بسط و توسعه آن در فرامرزهای ایران اسلامی‌در جهت پیشرفت سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ با استواری پیش خواهیم برد.

بنده و همکاران عزیزم در استان البرز به عنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی‌ایران با هماهنگی و برنامه ریزی‌های دقیق در صدد رفع موانع موجود از طریق بنیانگذار سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ ج ا ا ، با اتفاق مستر اردشیر داوطلب و راهنمایی‌های ایشان این برنامه را در سطح استان البرز پایلوت نموده و در جلسه بعدی این سبک جهانی در ابتدای سال ۹۹ پرزنته خواهیم نمود.

برنامه‌های موجود اجرایی در مباحث دکترین کیک بوکس از شناسایی و استعداد یابی هنرجویان تا تکمیل این فرایند به یک ورزشکار قهرمان و سطح بالاتر آن( ورزشکار حرفه ای) و شناسایی مربیان مستعد برای پیشرفت در این رشته ورزشی و ارتباط و اثر دوسویه ورزش رزمی‌الیت کیک بوکس با سایر رشته‌های ورزشی اعم از کاراته ،کشتی،وزنه برداری،شنا ،دومیدانی و سایر رشته‌ها و چگونگی استفاده از تمرین‌ها و حرکات ورزشی این رشته‌ها در جهت بیشتر نمودن هماهنگی حرکات ورزشی بوده تا به مرحله ظهور و ایجاد تحول به عنوان یک پارادایم ختم شود .

*** چرا هنرجویان و مربیان سایر رشته‌های ورزشی به ما مراجعه می‌کنند و تمایل به همکاری دارند؟ ***

با تشکر... نماینده سبک الیت کیک بوکسینگ ج ا ا و اساتید الیت استان البرز

افتتاحیه باشگاه . سانس الیت کیک بوکسینگ در خیابان اهری فردیس
بازدید : 57
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 23:25

باسلام خدمت همه عزیزان

با هماهنگی مستر اردشیر داوطلب جهت ارتقاء درجه ورزشی هنرجویان محترم ، یک دوره آزمون کمربند به مدیریت مربیان محترم سبک الیت کیک بوکسینگ استان البرز آقایان: استاد فرشاد ربیع و استاد افشین جودی در ابتدای اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد هنرجویان باشگاه‌های ورزشی شهیدان یساولی، شهید کلهر، جهان پهلوان، و مسجد صاحب الزمان احکام گذشته کمربند خویش را جهت آزمون ارتقاء کمربند به اساتید فوق ارایه نمایند.

ترتیب کمربندها: سفید.زرد.نارنجی.سبز.آبی.قرمز.بنفش.قهوه ای.مشکی و مشکی دان یک الی...

با تشکر از همکاری شما ...

دکترین کیک بوکس. سبک جهانی الیت کیک بوکسینگ ج ا ا

تعداد صفحات : 0

آمار سایت
 • کل مطالب : 8
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 48
 • بازدید کننده امروز : 49
 • باردید دیروز : 2
 • بازدید کننده دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 58
 • بازدید ماه : 112
 • بازدید سال : 1025
 • بازدید کلی : 2014
 • کدهای اختصاصی